• Състояние Приключен
  • Завършено (%)
    100%
  • Тип на задачата Подобрение
  • Категория Виртуални Сървъри (VPS)
18.11.2017 03:00
Редактирана - 22.12.2017 23:37

#3 - От OpenVZ към Xen

Замяна на OpenVZ с Xen и мигриране на всички виртуални сървъри към новата виртуализация

Loading...