• Състояние Приключен
  • Завършено (%)
    100%
  • Тип на задачата Подобрение
  • Категория Споделен Хостинг
18.11.2017 02:40
Редактирана - 17.12.2017 00:18

#2 - Миграция на всички акаунти от s1

Всички акаунти от сървъри s1-hostline и secureserver1-directhost ще бъдат мигрирани към нов, по-мощен сървър.
По време на миграцията, не се очакват прекъсвания на клиентските сайтове.

Процедурата по мигриране на акаунтите, ще бъде стартирана на 30/11/2017

Loading...